Forum Wodniaków

Centrum Turystyki Wodnej PTTK było organizatorem Forum Wodniaków w dniu 2 grudnia 2010. Spotkali się kajakarze, wioślarze, żeglarze, motorowodniacy i sympatycy nurkowania swobodnego z PTTK oraz ich przyjaciele z Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Związku Kajakowego i innych organizacji. Także przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Infrastruktury. Prezes i sekretarz generalny PTTK. Goście z całego kraju, od Pszczyny po Szczecin.

Było to pierwsze podsumowanie Roku Turystyki Wodnej, ustanowionego przez Walny Zjazd PTTK pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, w dyskusji nawiązywano do Nagrody Przyjaznego Brzegu - konkursu którego trwa już siódma edycja, premiującego inwestycje i działania promocyjne czyniące polskie brzegi bardziej przyjaznymi dla turystów, ale też dla lokalnego sportu i rekreacji.

Uczestnicy spotkania z jednej strony doceniali zaczynający się renesans turystyki wodnej - z drugiej strony wskazywali, iż ciągle jest zaniedbana, choć rzeki i strumienie Polski mają długość porównywalną z równikiem, wody zajmują ponad pół miliona hektarów a znaczna część atrakcji turystycznych właśnie nad wodą jest zlokalizowana. Turystykę wodną uprawia kilka milionów Polaków, nasze wody kuszą zagranicznych turystów - lecz oczekujących minimum infrastruktury, nie zaś chodzenia w krzaczki na „kucanego berka”. Znalazło to wyraz w Apelu przyjętym przez Forum, adresowanym do włodarzy polskich wód oraz korzystających z nich turystów.

Turyści nie chcą wojny z ekologami ani z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną - choć zbędne czasem spory się pojawiają. Obszary Natura 2000 nie są dla człowieka zakazane - tam właśnie powinny powstawać przystanie, będące alternatywą dla dzikiego biwakowania. Były też przykłady, jak w czasie remontu wałów powodziowych likwidowane są dojścia do wody kajakarzy. Tymczasem każda przystań to kolejny kawałek brzegów, mający swego gospodarza przez cały rok.

Z nadzieją przyjęto informację Ministerstwa Infrastruktury, iż opracowywany jest Program Rozwoju polskich dróg wodnych, także na potrzeby turystyki, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wspierać będzie turystykę wodną równie chętnie, jak turystykę pieszą czy rowerową.

Forum można uznać za udane, skoro uczestnicy domagali się, by regularnie je powtarzać i by powołać zespoły rozpracowujące poszczególne kwestie prawne i inwestycyjne.

Więcej o spotkaniu - na www.polskieszlakiwodne.pl.

 

Mirosław Czerny

Centrum Turystyki Wodnej PTTK