Akcja „Bezpieczna woda”

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna woda” ma zasięg ogólnopolski.

Akcja wpisuje się w szersze działania w ramach ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na 2010 „Rok Turystyki Wodnej”.

Inicjatorami akcji i autorami poradnika są:

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Zdrowia

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

- Komenda Główna Policji

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

- Polska Organizacja Turystyczna.

---------------------------------------------------