Program imprez

Centrum Turystyki Wodnej PTTK razem z Komisjami Turystyki Kajakowej, Żeglarskiej i Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK oraz kołami, klubami i oddziałami PTTK są realizatorami Uchwały XVII Walnego Zjazdu PTTK o ustanowieniu roku 2010 - Rokiem Turystyki Wodnej.
Przyjęliśmy program zakładający aktywność struktur PTTK w dziesięciu obszarach.
Program realizowany będzie z uwzględnieniem akcji planowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które objęło patronatem „Rok Turystyki Wodnej”, Polską Organizację Turystyczną, która ogłosiła konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN – „Turystyka wodna”.

PROGRAM     2010 - Rok Turystyki Wodnej


I.
Konferencje

1.    Gospodarcze wykorzystanie Odry i Kanału Gliwickiego – szansą na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw regionu – Opole – 23.04.2010
Urząd Marszałkowski w Opolu
Gość specjalny – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek
PTTK  - referat Kol. Leszka Mulki - Rozwój turystyki na Odrze – nowe obszary     działalności gospodarczej, 
PTTK - głos w dyskusji – A. Tereszkowski mini referat – Polska Nad Wodą – zrównoważony rozwój poszczególnych regionów i całego kraju – budowa sieciowej infrastruktury.       

2.    Turystyka wodna w Polsce – wyzwania zrównoważonego rozwoju – Augustów – 14.05.2010
Polska Izba Turystyki O/Podlaski
Urząd Miasta Augustów
Stowarzyszenie „Szot”
POT, CTW PTTK
PTTK referat Kol. Andrzeja Tereszkowskiego – „Szlaki wodne”

3.    Odra wrocławska – spotkajmy się nad Odrą – Wrocław – 25.06.2010
Urząd Miasta Wrocław
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Dolnośląska Organizacja Turystyki
PTTK referat Kol. Leszka Mulki – Rozwój turystyki wodnej na Odrze, Rok Turystyki Wodnej, Nagroda Przyjaznego Brzegu
A.    Tereszkowski – Polska Nad Wodą – zrównoważony rozwój poszczególnych regionów i całego Kraju – budowa sieciowej infrastruktury

4.    Międzynarodowa konferencja naukowo-samorządowa „Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki” – Bydgoszcz – 10-11.09.2010
Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Polskie Towarzystwo Geograficzne
RZGW w Gdańsku
Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią
Żegluga Bydgoska Trans Odra
i inni
Patronat:
Centrum Turystyki Wodnej PTTK – Zarząd Główny w Warszawie
Prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
Starosta Bydgoski
Starosta Świecki

5. Turystyka wodna w rozwoju gospodarczym i społecznym Polski
– środowiskowa opinia ekspercka dla administracji samorządowej – Poznań – 12-14.11.2010
Urząd Miasta Poznań
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Stowarzyszenie Pomost

6. Waterfront Forum Szczecin – Szczecin – 18-19.11.2010
Urząd Miasta Szczecin
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Stowarzyszenie Pomost
Instytut Analiz Prognoz i Diagnoz Gospodarczych                   

7.    „Wisła i Odra, polskie rzeki przyjazne dla ruchu turystycznego – usuwanie przeszkód w wodniackim zagospodarowaniu ich brzegów” – Pszczyna – termin w ustalaniu
Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Pszczyńskie Centrum Kultury                               

8.    „Śródlądowa i bałtycka żegluga pasażerska” – Elbląg – termin w ustalaniu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
PTTK referat wprowadzający Kol. M. Czerny – Żegluga śródlądowa w Polsce

9.    Konferencja Naukowo-Samorządowa – „Perspektywy Warszawskiego Węzła Wodnego – Zalew Zegrzyński, Wisła, Narew i Bug” – Serock – termin w ustalaniu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miejski w Serocku
Centrum Turystki Wodnej PTTK
PTTK referat Kol. M. Czernego – „Warszawski Węzeł Wodny”           

10.    „Wisła warszawska – problemy – plany rozwoju” – Warszawa – termin w ustalaniu
Urząd Miasta St. Warszawy
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

11. „Turystyka wodna stymulatorem rozwoju gospodarczego Polski.
Szansa dla Pojezierza Dąbrowskiego”  - Dąbrowa Górnicza – termin w ustalaniu
Miasto Dąbrowa Górnicza,
Centrum Turystyki Wodnej PTTK,
Polska Organizacja Turystyki,
Polska Izba Gospodarcza                                                    
Polska Izba Turystyki,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

II.    Spotkania warsztatowe - Inwestycje i promocja turystyki wodnej – ogólna koncepcja i wstępny harmonogram planowania strategicznego - wymiana doświadczeń

Cel:
W różnych częściach kraju realizowane są na brzegach wód inwestycje służące turystyce wodnej. Także organizacji białej floty, regat żeglarskich, motorowodnych, kajakowych i wioślarskich, rejsów i spływów. Jednocześnie podejmowane są przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne – poprzez znaki i tablice informacyjne na brzegach, materiały drukowane także z wykorzystaniem internetu, TV, radia, targów i wystaw, jako uzupełnienie innych wydarzeń turystycznych, sportowych czy kulturalnych.
Wiele z nich może stanowić cenny wzór do naśladowania. Dzięki wymianie doświadczeń można byłoby w całym kraju działać i lepiej, i taniej, unikając cudzych błędów a korzystając z dobrych pomysłów.
1.    Inauguracyjne spotkanie konsultacyjne ws. Strategii turystyki wodnej – Warszawa – czerwiec 2010
2.    Przygotowanie roboczej wersji koncepcji strategi – Warszawa – czerwiec - sierpień 2010
3.    Konsultacje założeń koncepcji z samorządami wojewódzkimi – Warszawa – wrzesień 2010
4.    Konsultacje środowiskowe koncepcji, zgłaszanie uwag i wprowadzanie korekt do koncepcji – Warszawa – październik 2010
5.    Przystąpienie do konsultacji koncepcji z administracją państwową – Warszawa – grudzień 2010
6.    Wypracowanie ogólnopolskiej i regionalnych programów rozwoju turystyki wodnej w Polsce – Warszawa – styczeń-maj2011
7.    Wypracowanie założeń rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych rozwoju turystyki wodnej w Polsce w perspektywie realizacji nowego budżetu unijnego – Warszawa – maj-grudzień 2011.
Przedsięwzięcie ma charakter wielowątkowy, ma, bowiem, stworzyć mocne podstawy i funkcjonalne ramy skutecznej działalności środowiska w realizacji jego celów rozwojowych. W związku z tym działania są rozpisane na niemal dwa lata, z wizją uzyskania konkretnych, uzasadnionych celów m.in. w realizacji programu „Perły w koronie wód polskich” oraz kontynuować osiągnięcia Roku Turystyki Wodnej.

III.    Targi

1.    Sosnowiec – Międzynarodowe Targi Turystyki Rekreacji i Wypoczynku – 19-21.02.2010
Wspólne stoisko PTTK ( „Wierchy” sp. z o.o., CTW PTTK, KDP ZG PTTK, „Mazury” sp. z o.o., Oddział PTTK w Sosnowcu)

2.    Warszawa - Targi Wiatr i Woda – 11-14.03.2010
Wspólne stoisko PTTK (CTW PTTK z ofertą kół, klubów i oddziałów PTTK,  „Mazury” sp. z o.o., KDP ZG PTTK)
Wręczanie Nagród Przyjaznego Brzegu za 2009r.,
Wręczenie nagrody specjalnej Prezesa ZG PTTK za najciekawszą ofertę targów adresowaną do osób niepełnosprawnych,
Konferencja z udziałem laureatów i środowiska wodnego

3.    Gdynia – Targi Wiatr i Woda na Wodzie – sierpień 2010 r.
Wspólne stoisko PTTK (CTW PTTK z ofertą kół, klubów i oddziałów PTTK, KDP ZG PTTK, KTŻ ZG PTTK)
Pokazy płetwonurków KDP ZG PTTK

4.    Poznań – Targi Boat Show – 12-14.11.2010r.
Wspólne stoisko PTTK (CTW PTTK z ofertą kół, klubów i oddziałów PTTK, KDP ZG PTTK, KTŻ ZG PTTK, KTK ZG PTTK)
Realizacja konferencji z p-ktu I.

IV.    Realizacje medialne

1.    Rejs Modlin – Zapora w Dębem (Zalew Zegrzyński)
Termin: maj 2010
Uczestnicy: dziennikarze zajmujący się problematyką wodną

2.    Konferencja prasowa – Warszawa – Centrum prasowe PAP (ul. Bracka)
Termin: czerwiec 2010
Uczestnicy: dziennikarze polscy i zagraniczni zajmujący się problematyką turystyki wodnej
Współorganizator: Polska Organizacja Turystyki

3.    Artykuły w prasie branżowej nt. Roku Turystyki Wodnej

V.    Wydawnictwa


1.    „ Są w Polsce przyjazne brzegi” – przegląd osiągnięć laureatów Nagrody Przyjaznego Brzegu – praca zbiorowa

2.    Poradnik dla dzieci – bezpieczeństwo na polskich szlakach wodnych

3.    „Polskie mosty widziane z polskich szlaków wodnych – turystyczny przegląd”

4.    „Polish Waterways” – wydawnictwo polsko-angielskie opisujące główne polskie szlaki wodne i akweny, będące wprowadzeniem do przyszłego atlasu polskich dróg wodnych i szlaków wodnych

5.  „Polska nad Wodą” – założenia i elementy - książka

Część I    Potencjały
1. Zasoby turystyki wodnej w Polsce – naturalne, organizacyjne, finansowe
2. Kto buduje turystykę wodną – partnerstwa, odpowiedzialność, operatorzy
3. Polski rynek turystyki wodnej, waterfront i związków z akwenami
4. Dlaczego i jak polskie miasta leżą nad wodą (a nie stoją).
Część II    Praktyka
1. Myślenie sieciowe – logika dziejowa, model ekonomiczno-społeczny, logika turystyczna
odpowiedzialność i zaangażowanie w projekty
2. Myślenie projektowe – pozyskiwanie i wydawanie funduszy, uzyskiwanie określonych celów,
3. Produkt turystyczny jako model rozwojowy
4. Jak powstał i był wdrażany projekt Zachodniopomorski Szlak Żeglarski?
5. Inne doświadczenia z przygotowania i wdrażania projektów
6. Etapy działania, czyli co jest materią, jaki stawia opór i jak go pokonać
Część III    Przyszłość
1. Rola planowania strategicznego i powiązania z dokumentami programowymi
2. Wszechstronne powiązania i konsekwencje
3. Wyzwania i perspektywy
VI.    Internet
1.    Uruchomienie działu „Rok Turystyki Wodnej” na www.polskieszlakiwodne.pl
2.    Uruchomienie zakładek Rok Turystyki Wodnej na innych portalach

VII.    Imprezy „sztandarowe”

Wsparcie, w porozumieniu z komisjami wodnymi, imprez wodniackich organizowanych przez koła, kluby i oddziały PTTK z okazji i w ramach Roku Turystyki Wodnej (min. dyplomy, nagrody, puchary)               

VIII.    Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje najmilsze chwile spędzone nad wodą” - regulamin
Konkurs dla bardzo młodych artystów – dzieci
Komisja Środowiskowa ZG PTTK
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard”
Termin składania prac – do 30.09.2010 r.

IX.    Udział w realizacji akcji informacyjno-edukacujnej „Bezpieczna woda”

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
MSWiA,
POT,
PTTK,
WOPR,
Komenda Główna Policji.


 

 

>> Turystyka wodna stymulatorem rozwoju gospodarczego Polski. Szansa dla Pojezierza Dąbrowskiego - projekt; Dąbrowa Górnicza, data podana będzie po zamknięciu przygotowań

>> Turystyka wodna stymulatorem rozwoju gospodarczego Warszawy - projekt. Warszawa mieszka nad Wisłą; Warszawa, data podana będzie po zamknięciu przygotowań

>> Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce - projekt; Bydgoszcz, 10-11.09.2010

 

>> Konkurs "Moje najmilsze chwile nad wodą, regulamin, termin składania prac do 30.09.2010

Konferencja
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Roku Turystyki Wodnej.

Tytuł projektu: Turystyka wodna stymulatorem rozwoju gospodarczego Polski.
Szansa dla Pojezierza Dąbrowskiego.                                                       

Opis projektu

Ogłoszenie przez XVII Walny Zjazd PTTK roku 2010 rokiem turystyki wodnej daje okazję do kontynuowania problematyki turystycznego zagospodarowanie brzegów wód Polski. Tematyka konferencji, która ma się odbyć w Dąbrowie Górniczej obejmować będzie problematykę gospodarczego znaczenia jezior Pojezierza Dąbrowskiego, ich infrastrukturę brzegową oraz godzenie interesów gospodarczych i turystyki wodnej z wymogami ochrony środowiska.  

I. Cele projektu:
1.    Cele ogólne:
•    odbudowanie znaczenia polskich akwenów dla krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego,
•    ułatwienia legislacyjne w zakresie inwestowania w szlaki wodne, turystykę oraz w zakresie uprawiania turystyki w zgodzie z szeroko rozumianymi aspektami ochrony środowiska,
•    tworzenie warunków społecznej akceptacji rozwoju infrastruktury turystycznej
•    popularyzacja turystyki wodnej i innej,

2.    Cele szczegółowe:
•    promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych Pojezierza Dąbrowskiego,
•    tworzenie banku informacji o szlakach turystycznych i ofertach turystycznych,
•    z intensyfikowanie działań mających na celu turystyczne ożywienie akwenów,
•    promocja rozbudowy sieci stanic kajakowych i przystani jachtowych z wypożyczalniami i przechowalniami sprzętu oraz powiązanie turystyki wodnej z pieszą i rowerową,
•    tworzenie warunków do budowy bazy sportów wodnych,
•    wsparcie samorządów w zakresie współpracy dla rozwoju gospodarczego znaczenia regionu, rozwoju turystyki wodnej, rowerowej i pieszej,
•    rozwój inicjatyw służących rozwojowi wodniactwa niepełnosprawnych, bezpieczeństwu nad wodą, ochronie środowiska oraz edukacji przyrodniczej,
•    wsparcie mieszkańców, przedsiębiorców, użytkowników pojezierza dla gospodarczego znaczenia regionu, rozwoju turystyki wodnej, rowerowej i pieszej.  

3.    Przewidywane efekty:

•    rozbudowana infrastruktura brzegowa,
•    zintensyfikowanie działań władz samorządowych i administracyjnych regionu oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną i turystykę, mających na celu gospodarcze i turystyczne ożywienie Pojezierza Dąbrowskiego,
•    powszechna i dostępna informacja o ofercie turystycznej,
•    realizacja współpracy właściwych partnerów w partnerstwie publiczno – prywatnym,
•    wzrost zainteresowania turystyką wodną, rowerową i pieszą.  

II. Termin i miejsce realizacji:

Projekt będzie zrealizowany w terminie ... 2010 roku w Dąbrowie Górniczej.

III.  Instytucje biorące udział w realizacji projektu:

•    Miasto Dąbrowa Górnicza,
•    Centrum Turystyki Wodnej PTTK,
•    Polska Organizacja Turystyki,
•    Polska Izba Gospodarcza
•    Polska Izba Turystyki,
•    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

IV. Uczestnicy i adresaci projektu:

•    Mieszkańcy Województwa Śląskiego,
•    Ministerstwo Sportu i Turystyki,
•    Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
•    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,   
•    Przedstawiciele zainteresowanych ministerstw w tym: Środowiska, Infrastruktury, Sportu i Turystyki, Rozwoju Regionalnego,
•    Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni zainteresowanych tematyką konferencji,  
•    Zainteresowani parlamentarzyści,
•    Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką konferencji,
•    Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,  
•    Przedstawiciele różnych środowisk tj: Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK, Górnośląski Oddział PTTK, Oddział Ziemi Pszczyńskiej, Jacht Klub PTTK Pszczyna, Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Miejskie Centrum Informacji, ZHP, Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, WOPR, Klub Turystyki Żeglarskiej „TRAMP”, Klub Sportów Wodnych „Fregata”, „Hutnik”, „Jawor”, „Zefir”, Jacht Klub „Pogoria III”, Klub Płetwonurków LOK „Delfin” i inni.

V. Etapy realizacji:
Kolejne etapy:
1.    maj – czerwiec 2010 – dopracowanie szczegółów projektu,  
2.    czerwiec – lipiec 2010 – prace organizacyjne,
3.    ... 2010 – realizacja konferencji,
4.    ... 2010 – przygotowanie materiałów po konferencyjnych do wydania drukiem.        

VI. Sposób realizacji konferencji:
1.    Program oraz listę zaproszonych gości ustalają organizatorzy biorąc pod uwagę nadesłane propozycje i przesłane wcześniej materiały.
2.    Uczestnicy pokrywają koszty udziału /noclegi i wyżywienie/ we własnym zakresie.

VII. Harmonogram prac nad realizacją projektu*
1.    Czerwiec 2010: dopracowanie szczegółów projektu,
2.    Lipiec 2010: zatwierdzenie i przedstawienie programu konferencji pozostałym adresatom projektu,
3.    Sierpień 2010:  przygotowanie referatów i inne prace organizacyjne,
4.    Wrzesień 2010:  przygotowanie wykazu uczestników i listy zaproszonych gości,
końcowe uzgodnienia. Przygotowanie i wysyłanie zaproszeń,
5.    ... 2010:  realizacja konferencji, przygotowanie materiałów po konferencyjnych do wydania drukiem,
6.    ... 2010: wydrukowanie materiałów po konferencyjnych. Sprawozdanie.  

*Harmonogram w trakcie realizacji może ulec zmianom,

VIII. Przydział zadań:

Osoba odpowiedzialna:    Zadania:

Nadzór nad organizacją konferencji oraz współpraca
przy przygotowaniu programu, zabezpieczenie środków
finansowych.
Andrzej Tereszkowski
Dyrektor
CTW PTTK    Współpraca przy przygotowaniu programu, uzgodnienia przy zaproszeniu VIP i innych gości, przygotowanie części materiałów przed konferencją i po niej, prowadzenie części obrad.  
Leszek Mulka  
CTW PTTK    Współpraca przy przygotowaniu programu, uzgodnienia przy zaproszeniu VIP i innych gości,  

Przygotowanie logistyczne, program merytoryczny konferencji, przygotowanie części materiałów przed i po konferencji, zaproszenia gości, prowadzenie części obrad, koordynacja działań,

IX. Program konferencji:*
12.00 – 19.00
•    12.00 - rejestracja uczestników, kawa,
•    13.00 - rozpoczęcie konferencji - powitanie gości: Prezydent Miasta Zbigniew Podraza
•    przedstawienie aktualnych informacji na temat strategii dla głównych akwenów Polski,
(Pełnomocnik Rządu lub przedstawiciel KZGW ),
•    informacja o przebiegu konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN,
•    informacja o przebiegu akcji „Bezpieczna woda”,  
•    wystąpienia przedstawicieli władz,
•    referaty tematyczne (4 - 5),
•    15.00 - kawa,  
•    15.30 - wznowienie konferencji,
•    referaty tematyczne (4 - 5),
•    dyskusja,
•    18.00 – podsumowanie Prezydent Miasta Zbigniew Podraza - zakończenie,

*Program jest propozycją otwartą i może ulec zmianie.

Koordynatorem działań jest: Andrzej Tereszkowski
Tel. 602 451 456, e-mail: atereszkowski@tlen.pl