Rok Turystyki Wodnej rozpoczęty

fotoPrezes PTTK Lech Drożdżyński, otwierając Rok Turystyki Wodnej na wodzie, przypomniał uchwałę Walnego Zjazdu PTTK odnoszącą się do ustanowienia takiego Roku w 2010 roku. Zwrócił uwagę, że wybór miejsca na inaugurację Roku Turystyki Wodnej i rozpoczęcia sezonu wodniackiego w PTTK jest nie przypadkowy. To Miasto Dąbrowa Górnicza, Turystyczny Klub Żeglarski „Tramp” oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Dąbrowie Górniczej w kolejnych edycjach zostali laureatami konkursu „Przyjaznego Brzegu”. Konkursu od lat organizowanego przez PTTK i PZŻ a obecnie pod patronatem Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Serdeczne słowa Prezesa wzmocniły jeszcze bardziej wolę rywalizacji podczas żeglarskich regat.
Roman Bargieł - wiceprezes PTTK w asyscie Józefa Rusieckiego – członka Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, dokonał wręczenia pucharów i dyplomów zwycięzcom.
W klasie Omega turystyczna I miejsce zdobyła załoga: sternik Adam Kozak, załoga Ewa Kozak i Ewa Grazda z Klubu Sportów Wodnych „Hutnik”. II miejsce: sternik Marek Słaboń, załoga Justyna Duda i Beniamin Kempa z TKŻ „Tramp”. III miejsce: sternik Zbigniew Nowak, załoga Marek Majczak z TKŻ „Tramp”.
W klasie Omega standard I miejsce zdobyła załoga: sternik Sławomir Skowron, załoga Urszula Skowron z Klubu Żeglarskiego „Zefir”. II miejsce: sternik Paweł Białas, załoga Anna Słoczyńska z TKŻ „Tramp”. III miejsce: sternik Radosław Stachurski, załoga Marek Stachurski i Krzysztof Siuliński z Klubu Sportów Wodnych „Fregata”.

W uroczystościach brał również udział Władysław Maranda i nasz przyjaciel Łukasz Maranda.

W trakcie regat w salce zarządu Klubu „Tramp” odbyło się spotkanie prezesów z PTTK z Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewem Podrazą i Zbigniewem Kałużą Zastępcą Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu.
Na spotkaniu Prezes Lech Drożdżyński odniósł się do dotychczasowych osiągnięć dąbrowskich wodniaków, dobrych relacji z władzami miasta, przypomniał otrzymane wyróżnienia i nagrody, jak np. Nagrody Przyjaznego Brzegu. Z kolei Prezydent Miasta Zbigniew Podraza, przedstawiając walory turystyczne Dąbrowy Górniczej, wymienił zamierzenia i podkreślił potrzebę dalszego rozwoju turystyki i rekreacji.

Andrzej Tereszkowski przedstawił w skrócie zamierzenia Centrum Turystyki Wodnej w roku 2010. Prezydent Miasta, widząc wspólne cele, zaproponował zorganizowanie wspólnej konferencji poświeconej problematyce aktywizacji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki, w tym wodnej, na Pojezierzu Dąbrowskim. Pięknym zakończeniem spotkania był, zadeklamowany przez Marię Marandę, wiersz Juliana Tuwima wprowadzający wszystkich w bardzo przyjemny nastrój.

Andrzej Tereszkowski i Wojtek Skóra

» Zobacz zdjęcia z inauguracji