Apel

Do włodarzy i użytkowników polskich szlaków wodnych i ich brzegów

Do władz samorządowych i administracyjnych

Do organizacji, klubów i przedsiębiorstw związanych z turystyką wodną

 

Szanowni Państwo!

Pół miliona hektarów rzek, jezior i kanałów w Polsce to miejsce uprawiania turystyki, sportu i rekreacji – przez kilka milionów Polaków. Łączna długość naszych rzek i strumieni jest bliska długości równika.

Forum Wodniaków

Centrum Turystyki Wodnej PTTK było organizatorem Forum Wodniaków w dniu 2 grudnia 2010. Spotkali się kajakarze, wioślarze, żeglarze, motorowodniacy i sympatycy nurkowania swobodnego z PTTK oraz ich przyjaciele z Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Związku Kajakowego i innych organizacji. Także przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Infrastruktury. Prezes i sekretarz generalny PTTK. Goście z całego kraju, od Pszczyny po Szczecin.

Było to pierwsze podsumowanie Roku Turystyki Wodnej, ustanowionego przez Walny Zjazd PTTK pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, w dyskusji nawiązywano do Nagrody Przyjaznego Brzegu - konkursu którego trwa już siódma edycja, premiującego inwestycje i działania promocyjne czyniące polskie brzegi bardziej przyjaznymi dla turystów, ale też dla lokalnego sportu i rekreacji.

Program imprez

Centrum Turystyki Wodnej PTTK razem z Komisjami Turystyki Kajakowej, Żeglarskiej i Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK oraz kołami, klubami i oddziałami PTTK są realizatorami Uchwały XVII Walnego Zjazdu PTTK o ustanowieniu roku 2010 - Rokiem Turystyki Wodnej.
Przyjęliśmy program zakładający aktywność struktur PTTK w dziesięciu obszarach.
Program realizowany będzie z uwzględnieniem akcji planowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które objęło patronatem „Rok Turystyki Wodnej”, Polską Organizację Turystyczną, która ogłosiła konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN – „Turystyka wodna”.